ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה המשותפת לעניין חברת ג'נרלי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים