ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת בנושא יחסי גומלין בין המגזר העסקי והרשות המחוקקת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים