ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת לעניין התקנון וחוק יסוד: הממשלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים