ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת לענין הצ"ח העוסקות בתגובות הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום בעבירה שיש עימה קלון כנגד אחד מחבריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים