ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת לעניין הצ"ח שירותי נתוני אשראי והצ"ח מתן מידע על יכולת הפרעון של עוסק

קוד המקור של הנתונים