ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת לנושא הצעת חוק זכויות האשה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים