ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה בענין מתן מענה גנטי לשאלת הילדים האבודים בשנותיה הראשונות של המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים