ועדה של הכנסת ה-14

הועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים