ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לנושא מניעת אלימות כלפי נשים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים