ועדה של הכנסת ה-14

הועדה המיוחדת לעניין שכר וגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים