ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לפיקוח על היצוא הבטחוני

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים