ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחקיקה

קוד המקור של הנתונים