ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין הצבעת החיילים בבחירות המקימות למפלגות

קוד המקור של הנתונים