ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין הצבעת החיילים בבחירות המקימות למפלגות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים