ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין הצעת חוק הרשויות המקומיות

קוד המקור של הנתונים