ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לייעול התכנון והבניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים