ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לנושא התעופה האזרחית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים