ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לענייני תיירות

קוד המקור של הנתונים