ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה להצ"ח הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים