ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה להצ"ח הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון

קוד המקור של הנתונים