ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחוק המאבק הלאומי בתאונות הדרכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים