ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לתיקונים בחוקי הבחירות

קוד המקור של הנתונים