ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחוק פשיטת רגל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים