ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לתיקון פקודת החברות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים