ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לעניין חוק אימוץ ילדים

קוד המקור של הנתונים