ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לעניין חוק אימוץ ילדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים