כל ישיבות הועדה

 • 25/09/1969

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 16/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 14/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 07/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 07/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 02/07/1969

  אין פרוטוקול

 • 30/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 29/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 23/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 22/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 16/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 15/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 09/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 04/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 02/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 01/06/1969

  אין פרוטוקול

 • 28/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 26/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 21/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 19/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 14/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 12/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 07/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 05/05/1969

  אין פרוטוקול

 • 30/04/1969

  אין פרוטוקול

 • 24/03/1969

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1969

  אין פרוטוקול

 • 12/03/1969

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1969

  אין פרוטוקול

 • 03/03/1969

  אין פרוטוקול

 • 24/02/1969

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1969

  אין פרוטוקול

 • 17/02/1969

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1969

  אין פרוטוקול

 • 10/02/1969

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1969

  אין פרוטוקול

 • 03/02/1969

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 27/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 20/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 13/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 08/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 06/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 01/01/1969

  אין פרוטוקול

 • 30/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 09/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 02/12/1968

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 26/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 18/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 11/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 04/11/1968

  אין פרוטוקול

 • 30/10/1968

  אין פרוטוקול

 • 28/10/1968

  אין פרוטוקול

 • 23/10/1968

  אין פרוטוקול

 • 21/10/1968

  אין פרוטוקול

 • 13/08/1968

  אין פרוטוקול

 • 12/08/1968

  אין פרוטוקול

 • 08/08/1968

  אין פרוטוקול

 • 07/08/1968

  אין פרוטוקול

 • 05/08/1968

  אין פרוטוקול

 • 31/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 29/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 24/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 08/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1968

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1968

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1968

  אין פרוטוקול

 • 17/06/1968

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1968

  אין פרוטוקול

 • 10/06/1968

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1968

  אין פרוטוקול

 • 03/06/1968

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 27/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 20/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 13/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 06/05/1968

  אין פרוטוקול

 • 30/04/1968

  אין פרוטוקול

 • 29/04/1968

  אין פרוטוקול

 • 29/04/1968

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 25/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 18/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 04/03/1968

  אין פרוטוקול

 • 28/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 21/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 07/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1968

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 08/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 03/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 01/01/1968

  אין פרוטוקול

 • 27/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 20/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 13/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 06/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1967

  אין פרוטוקול

 • 29/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 22/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 08/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 01/11/1967

  אין פרוטוקול

 • 30/10/1967

  אין פרוטוקול

 • 04/09/1967

  אין פרוטוקול

 • 07/08/1967

  אין פרוטוקול

 • 07/08/1967

  אין פרוטוקול

 • 02/08/1967

  אין פרוטוקול

 • 01/08/1967

  אין פרוטוקול

 • 31/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 26/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 24/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 12/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 11/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1967

  אין פרוטוקול

 • 28/06/1967

  אין פרוטוקול

 • 27/06/1967

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1967

  אין פרוטוקול

 • 21/06/1967

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1967

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1967

  אין פרוטוקול

 • 31/05/1967

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1967

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1967

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1967

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1967

  אין פרוטוקול

 • 12/04/1967

  אין פרוטוקול

 • 12/04/1967

  אין פרוטוקול

 • 11/04/1967

  אין פרוטוקול

 • 10/04/1967

  אין פרוטוקול

 • 05/04/1967

  אין פרוטוקול

 • 03/04/1967

  אין פרוטוקול

 • 30/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 22/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 15/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1967

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 22/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 15/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 08/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 01/02/1967

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 25/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 18/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 16/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 11/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 09/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1967

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 14/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 07/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1966

  אין פרוטוקול

 • 30/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 23/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 14/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 09/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 07/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 02/11/1966

  אין פרוטוקול

 • 31/10/1966

  אין פרוטוקול

 • 27/10/1966

  אין פרוטוקול

 • 25/10/1966

  אין פרוטוקול

 • 20/10/1966

  אין פרוטוקול

 • 18/10/1966

  אין פרוטוקול

 • 13/10/1966

  אין פרוטוקול

 • 11/08/1966

  אין פרוטוקול

 • 09/08/1966

  אין פרוטוקול

 • 08/08/1966

  אין פרוטוקול

 • 04/08/1966

  אין פרוטוקול

 • 03/08/1966

  אין פרוטוקול

 • 01/08/1966

  אין פרוטוקול

 • 28/07/1966

  אין פרוטוקול

 • 20/07/1966

  אין פרוטוקול

 • 18/07/1966

  אין פרוטוקול

 • 13/07/1966

  אין פרוטוקול

 • 11/07/1966

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1966

  אין פרוטוקול

 • 04/07/1966

  אין פרוטוקול

 • 29/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 27/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 22/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 15/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 13/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 08/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 01/06/1966

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1966

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1966

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1966

  אין פרוטוקול

 • 11/05/1966

  אין פרוטוקול

 • 09/05/1966

  אין פרוטוקול

 • 04/05/1966

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 23/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 14/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 09/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 02/03/1966

  אין פרוטוקול

 • 28/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 21/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 07/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 02/02/1966

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 17/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 05/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 03/01/1966

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1965

  אין פרוטוקול

 • 27/12/1965

  אין פרוטוקול

 • 20/12/1965

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1965

  אין פרוטוקול

 • 13/12/1965

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1965

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים