ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין חוק העונשין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים