ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה להצעת חוק המחשבים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים