ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחוק בית הדין לעבודה

קוד המקור של הנתונים