ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לענין תקנות חובת המכרזים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים