ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לחוק מתווכים במקרקעין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים