ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לענין הצ"ח המקרקעין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים