ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לענין הצ"ח המקרקעין

קוד המקור של הנתונים