ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לענין דו"ח נציב תלונות הציבור והשלטון המקומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים