ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לדיון בהצ"ח של חה"כ בנושא אלימות במשפחה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים