ועדה של הכנסת ה-13

ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא נשירת נוער ואנאלפבתים

קוד המקור של הנתונים