ועדה של הכנסת ה-13

ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא נשירת נוער ואנאלפבתים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים