ועדה של הכנסת ה-13

ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא המגזר הבדואי בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים