ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה משותפת לחינוך המיוחד במערכת החינוך הערבית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים