ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחינוך ערבי

קוד המקור של הנתונים