ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לחינוך מיוחד

קוד המקור של הנתונים