כל ישיבות הועדה

 • 24/07/1961

  אין פרוטוקול

 • 14/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 01/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 10/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 17/04/1961

  אין פרוטוקול

 • 17/04/1961

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 22/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 15/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 22/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 15/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 08/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 01/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 25/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 18/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 16/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 11/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 09/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 28/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 23/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 14/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 02/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 31/10/1960

  אין פרוטוקול

 • 10/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 08/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 03/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 27/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 20/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 18/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 13/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 11/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 27/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 22/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 15/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 13/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 25/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 11/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 23/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 02/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 24/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 22/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 15/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 10/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 03/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 27/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 20/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 18/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 13/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 11/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 28/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 23/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1959

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים