ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה בנושא אבטחה בגני ילדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים