ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין תעסוקה ורווחה במגזר הערבי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים