ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לנוער במצוקה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים