ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לטיפול במתבגרים חסרי קורת גג

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים