ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין מעונות יום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים