ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין מעונות יום

קוד המקור של הנתונים