ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לבטיחות בעבודה

קוד המקור של הנתונים