ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לאשפוז

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים