כל ישיבות הועדה

 • 05/08/1959

  אין פרוטוקול

 • 03/08/1959

  אין פרוטוקול

 • 29/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 27/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 20/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 13/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 08/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 07/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1959

  אין פרוטוקול

 • 29/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 24/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 22/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 17/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 15/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 10/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 08/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 03/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 01/06/1959

  אין פרוטוקול

 • 27/05/1959

  אין פרוטוקול

 • 25/05/1959

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1959

  אין פרוטוקול

 • 10/05/1959

  אין פרוטוקול

 • 27/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 27/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 08/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 07/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 07/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 07/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 07/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 06/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 01/04/1959

  אין פרוטוקול

 • 31/03/1959

  אין פרוטוקול

 • 18/03/1959

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1959

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1959

  אין פרוטוקול

 • 09/03/1959

  אין פרוטוקול

 • 04/03/1959

  אין פרוטוקול

 • 25/02/1959

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1959

  אין פרוטוקול

 • 18/02/1959

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1959

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1959

  אין פרוטוקול

 • 28/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 14/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 12/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 06/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 05/01/1959

  אין פרוטוקול

 • 31/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 24/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 22/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 17/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 03/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 01/12/1958

  אין פרוטוקול

 • 24/11/1958

  אין פרוטוקול

 • 19/11/1958

  אין פרוטוקול

 • 17/11/1958

  אין פרוטוקול

 • 12/11/1958

  אין פרוטוקול

 • 10/11/1958

  אין פרוטוקול

 • 05/11/1958

  אין פרוטוקול

 • 03/11/1958

  אין פרוטוקול

 • 29/10/1958

  אין פרוטוקול

 • 27/10/1958

  אין פרוטוקול

 • 22/10/1958

  אין פרוטוקול

 • 20/10/1958

  אין פרוטוקול

 • 05/08/1958

  אין פרוטוקול

 • 04/08/1958

  אין פרוטוקול

 • 30/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 28/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 23/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 21/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 16/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 14/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 07/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 02/07/1958

  אין פרוטוקול

 • 30/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 23/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 18/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 16/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 09/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 04/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 02/06/1958

  אין פרוטוקול

 • 31/03/1958

  אין פרוטוקול

 • 12/03/1958

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1958

  אין פרוטוקול

 • 05/03/1958

  אין פרוטוקול

 • 03/03/1958

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 24/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 17/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 10/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 03/02/1958

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 27/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 20/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 13/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 06/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 01/01/1958

  אין פרוטוקול

 • 30/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 23/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 16/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 09/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 02/12/1957

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 25/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 18/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 13/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 11/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 04/11/1957

  אין פרוטוקול

 • 30/10/1957

  אין פרוטוקול

 • 28/10/1957

  אין פרוטוקול

 • 23/10/1957

  אין פרוטוקול

 • 29/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 24/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 22/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 15/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 08/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 03/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 01/07/1957

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1957

  אין פרוטוקול

 • 24/06/1957

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1957

  אין פרוטוקול

 • 17/06/1957

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1957

  אין פרוטוקול

 • 10/06/1957

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1957

  אין פרוטוקול

 • 27/05/1957

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1957

  אין פרוטוקול

 • 08/04/1957

  אין פרוטוקול

 • 03/04/1957

  אין פרוטוקול

 • 01/04/1957

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1957

  אין פרוטוקול

 • 25/03/1957

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1957

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1957

  אין פרוטוקול

 • 11/03/1957

  אין פרוטוקול

 • 04/03/1957

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1957

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1957

  אין פרוטוקול

 • 18/02/1957

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1957

  אין פרוטוקול

 • 11/02/1957

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1957

  אין פרוטוקול

 • 04/02/1957

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 28/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 21/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 16/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 14/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 09/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1957

  אין פרוטוקול

 • 31/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 24/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 17/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 10/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 03/12/1956

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1956

  אין פרוטוקול

 • 26/11/1956

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1956

  אין פרוטוקול

 • 19/11/1956

  אין פרוטוקול

 • 14/11/1956

  אין פרוטוקול

 • 12/11/1956

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1956

  אין פרוטוקול

 • 29/10/1956

  אין פרוטוקול

 • 22/10/1956

  אין פרוטוקול

 • 22/10/1956

  אין פרוטוקול

 • 17/10/1956

  אין פרוטוקול

 • 15/10/1956

  אין פרוטוקול

 • 10/10/1956

  אין פרוטוקול

 • 08/10/1956

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1956

  אין פרוטוקול

 • 23/07/1956

  אין פרוטוקול

 • 18/07/1956

  אין פרוטוקול

 • 11/07/1956

  אין פרוטוקול

 • 09/07/1956

  אין פרוטוקול

 • 04/07/1956

  אין פרוטוקול

 • 02/07/1956

  אין פרוטוקול

 • 27/06/1956

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1956

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1956

  אין פרוטוקול

 • 18/06/1956

  אין פרוטוקול

 • 13/06/1956

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1956

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1956

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1956

  אין פרוטוקול

 • 28/05/1956

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1956

  אין פרוטוקול

 • 21/05/1956

  אין פרוטוקול

 • 09/05/1956

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1956

  אין פרוטוקול

 • 12/04/1956

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1956

  אין פרוטוקול

 • 14/03/1956

  אין פרוטוקול

 • 12/03/1956

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1956

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1956

  אין פרוטוקול

 • 05/03/1956

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1956

  אין פרוטוקול

 • 29/02/1956

  אין פרוטוקול

 • 22/02/1956

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1956

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1956

  אין פרוטוקול

 • 08/02/1956

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1956

  אין פרוטוקול

 • 01/02/1956

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 25/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 18/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 11/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 09/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1956

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1955

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1955

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1955

  אין פרוטוקול

 • 07/12/1955

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1955

  אין פרוטוקול

 • 29/11/1955

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1955

  אין פרוטוקול

 • 23/11/1955

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1955

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים