ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לרשויות מקומיות (של ו. הכספים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים