ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין נפגעי הנאצים

קוד המקור של הנתונים