ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין נפגעי הנאצים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים