ועדה של הכנסת ה-13

ועדת המשנה לכביש 6

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים