ועדה של הכנסת ה-13

ועדת משנה לעניין חברות הכבלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים